Drevostavby a šikmé strechy

Drevostavby a šikmé strechy Drevostavby a šikmé strechy

Drevostavby a šikmé strechy

Hlavný stavebný materiál pre drevostavby ako aj pre možné nadstavby už existujúcich stavieb alebo halových objektov (môže ísť o bytovú výstavbu, ale aj o verejnú, priemyselnú, alebo športové a viacúčelové haly), je spomínané drevo. Ide o prírodný stavebný materiál, ktorý je nepoškodzuje zdravie, a vďaka svojím výborným vlastnostiam a prednostiam získal vynikajúcu povesť v oblasti stavebníctva, overenú mnohými generáciami. Svojimi vlastnosťami a cenou nebolo drevo do dnešnej doby žiadnym materiálom prekonané. Stavby z dreva materiálov na jeho báze dokážu v dnešnej dobe silno konkurovať stavbám z ocele a betónu, a ktoré prekonávajú v mnohých smeroch. Následne sú uvedené výhody drevených konštrukcií a prvkov voči ostatným materiálom. Drevostavba je ekologickým prínosom do stavebníctva napríklad šetrením energií na vykurovanie.

Produkty

ZOBRAZIŤ VŠETKY PRODKUTY V KATEGÓRII: DREVOSTAVBY A ŠIKMÉ STRECHY
ZOBRAZIŤ PRODUKTY

Chcete zistiť viac informácii ohľadom drevostavieb a šikmých striech?

DREVOSTAVBY A ŠIKMÉ STRECHY

Drevo je zdravotne nezávadný materiál, ktorý reguluje vlhkosť, poskytujúce príjemnú klímu vo všetkých ročných obdobiach. Drevená konštrukcia pri dôslednom vyhotovení a dôslednom zaizolovaní spĺňa podmienky nízkoenergetickej stavby a pri použití potrebného technického vybavenia spĺňa podmienky pasívneho štandardu. Pri výstavbe sa na rozdiel od betónových konštrukcií odbúrava mokrý proces výstavby, čo zároveň urýchľuje dobu výstavby.

Ďalšou výhodou je okamžitá únosnosť. Odbúrava sa doba tuhnutia. Drevené konštrukcie tiež spĺňajú podmienky pre požiarnu odolnosť podľa stanovenej normy. Taktiež akustické vlastnosti drevených sendvičových konštrukcií sú lepšie ako pri iných konštrukciách. Drevostavby majú v porovnaní s inými konštrukciami aj tepelno-technické vlastnosti lepšie ako klasické murované konštrukcie. Majú vysoký tepelný odpor, čím sa minimalizujú tepelné straty. V zimnom období sa objekt rýchlo vykúri a v lete je dobrým tepelným izolantom. Veľkou výhodou sú menšie náklady na výstavbu.

Cena konštrukcie je však závislá od druhu konštrukcie a pri kvalitných konštrukčných systémoch prevyšuje cenu stavieb murovaných.
Ľahšia hmotnosť drevenej konštrukcie oproti iným konštrukciám umožňuje vybudovať menej masívnu spodnú stavbu (základy), čo predstavuje ďalšie úspory. Tiež majú drevené steny menšiu hrúbku.

DREVENÝ KROV

Drevený krov je nosná strešnákonštrukcia zväčša malého rozpätia, ktorá sa používa ako nosný prvok pri šikmých strechách a funguje na princípe uzavretých trojuholníkov spevnených vo vrchole `{`1`}` . Je zhotovená prevažne zdreva.

Prenáša zaťaženie zo strešného plášťa (škridla,šindeľ,plech, ...) a poveternostných vplyvov (vietor,sneh) do nosných múrov. Podľa strešného plášťa a poveternostných vplyvov sú dimenzované jeho nosné prvky. Krov (napr. na rodinných domoch) je kotvený závitovou tyčou, ktorá vystupuje zo stužujúceho venca na konci nosných múrov. V súčasnosti sa pri výstavbe nových krovov aplikuje na drevené prvky ochranný náter, ktorý chráni drevo pred hmyzom, plesňami a môže plniť aj protipožiarnu funkciu.