Odvetrané fasády

Odvetrané fasády Odvetrané fasády

Odvetrané fasády

Jedným z možných riešení fasády pasívneho domu je odvetraná fasáda. Odvetraná fasáda výrazne
prispieva k zlepšovaniu vnútornej klímy pasívneho domu, tlmí teplotné rozdiely v zime a v lete. Odvetraná
medzera vytvára medzivrstvu, ktorá nie je vystavená priamemu slnečnému žiareniu, vetru ani dažďu.
Medzipriestor prerušuje priamy kontakt s tepelnou izoláciou a vďaka tejto odvetranej medzere dokáže
odvetraná fasáda lepšie odviesť vlhkosť z konštrukcie, predlžuje sa fázový posun, zbytočne sa nezvyšuje
povrchová vlhkosť izolácie.

Produkty

Zobraziť všetky prodkuty v kategórii: Odvetrané fasády
zobraziť produkty

Chcete zistiť viac informácii ohľadom odvetraných fasád?

Odvetrané fasády

Tým, že tepelnú izoláciu tieni tento ochranný plášť a je zabezpečené
nepretržité prúdenie vzduchu medzi týmto štítom a tepelnou izoláciou, možno oveľa lepšie narábať s
vnútornou klímou. V letných obdobiach je fasáda tienená, a tak dokážeme udržať konštrukciu chladnejšiu
oveľa dlhšie ako pri normálnych konštrukciách. Veľmi dobrou kombináciou použitých materiálov v
obvodovej konštrukcii je dokonca nosný materiál s vyššou objemovou hmotnosťou a tepelná izolácia z
čadičových vlákien. Táto konštrukcia spolu s odvetranou fasádou má najlepšie predpoklady na to, aby
dosahovala čo najväčšiu akumuláciu tepla, priestorový (akustický) útlm a požiarnu ochranu.

Pozor na tepelné mosty

Pri montáži takejto odvetranej fasády je však veľmi dôležité, aby nevznikali tepelné mosty pri kotvení
podkonštrukcie. Pri hliníkových a oceľových podkonštrukciách zase treba tepelné mosty prerušiť. Ak sa
tepelné mosty nepodarí minimalizovať, vznikajú bodové tepelné mosty, ktoré zhoršujú parametre
obvodového plášťa. Treba si uvedomiť, že každé jedno kotvenie má svoju plochu a tá sa násobí počtom
prekotvení do obvodového plášťa.

Keďže tento počet môže byť vysoký, je nevyhnutné mať premyslené aj
takéto detaily kotvenia, aby nevznikla zbytočne veľká ochladzovaná plocha. To však neznamená, že sa dá
ubrať z kotviacich prvkov. Odvetraná fasáda má svoju váhu, preto treba navrhnúť staticky správny spôsob
kotvenia a zohľadniť materiál, do ktorého sa bude fasáda kotviť.

Funkcie odvetranej fasády

1. Slnko

Ochrana pred slnečným žiarením.

2. Vietor

Ochrana pred vetrom, ktorý v zimnom období ochladzuje konštrukciu rýchlejšie.

3. Dážď

Ochrana pred dažďom, ktorý zvyšuje povrchovú vlhkosť omietky z exteriéru. Pri odvetranej fasáde je zabezpečené stále prúdenie vzduchu aj počas silných dažďov a izolácia nie je vystavená nadmernej vlhkosti, ktorá by znižovala jej tepelnotechnické parametre.

4. Hluk

Lepšie akustické vlastnosti.

5. Teplo

Pri správnom riešení kotvenia odvetranej fasády sa eliminujú tepelné mosty.

6. Oheň

Požiarna ochrana, ak nejde o drevo.

7. Klíma

Komfortná klíma v zime aj v lete.

Alternatívne konštrukcie

V súčasnosti je dostupné veľké množstvo materiálov, ktoré sa dajú použiť na odvetrané fasády. Výber
ovplyvňuje výsledný dizajn, ale aj osobný pohľad na ekológiu použitých materiálov. Všetky typy
odvetraných fasád sa dajú realizovať na drevenú aj murovanú konštrukciu. Na drevenú obvodovú
konštrukciu je vhodná drevená odvetraná fasáda. Podkonštrukcia môže byť z dreva, hliníka alebo
pozinkovanej ocele. Dosky možno na podkonštrukciu kotviť lepením, nitovaním, skrutkovaním,
nastreľovaním klinčekov alebo skrytými úchytmi.

Rozhodujú svetové strany?

Pri výbere materiálov vzhľadom na orientáciu na svetové strany si treba uvedomiť, že (organické) plochy, na ktoré dopadá priame slnečné žiarenie, sú oveľa namáhanejšie na povrchovú stálosť. To platí aj pre severnú orientáciu, kde plochy zvyčajne namáha prevládajúci vietor a dážď. V prípade použitia aktívnych odvetraných fasád (fotovoltiky) ich treba orientovať na juh.

Z čoho môžete vyberať?

Na trhu je široká škála rôznych materiálov vhodných na odvetrané fasády. Základným kritériom je väčšinou
vzhľad a cena, ale nemali by ste podceniť ani faktory, ako sú potrebná povrchová úprava či ďalšia údržba.
Môžete si zvoliť buď drevo, plast, vláknocementové dosky (eternit, cembrit, fundermax), kompozitné
materiály (woodlook), kameň, sklo (fotovoltiku), keramiku, metalické materiály (titánzinok, hliník), laminát,
alebo PVC.

Starostlivosť o drevo

Ak sa rozhodnete pre drevený obklad, musíte si uvedomiť, že ide o živý materiál, o ktorý sa treba v budúcnosti starať. Niektorí ľudia si vyberajú takéto materiály práve pre ich farebnú nestálosť a pocit prepojenia s prírodou. Pre niekoho je to znak nedokonalosti, pre iného zase symbol života a pominuteľnosti. O drevený obklad sa treba starať v závislosti od orientácie na svetové strany a povrchovej úpravy.

Napríklad pri olejovanom termodreve treba fasádu olejovať približne každé dva roky, ak chceme dosiahnuť jej stály vzhľad. Najodolnejšie sú tvrdé a exotické dreviny s tlakovou impregnáciou alebo vypaľované v peciach, známe ako termodrevo. Vo všeobecnosti však možno povedať, že je jedno, o aký materiál ide. Či chceme, alebo nie, každý materiál vystavený priamemu slnečnému žiareniu a UV žiareniu časom stráca svoju povrchovú stálosť.

Rozhodujte sa správne

Pri rozhodovaní je veľmi dôležité vybrať si taký materiál, ktorý bude dotvárať celkový vzhľad objektu a spolupôsobiť s ostatnými prvkami na fasáde. Mali by ste sa predovšetkým rozhodnúť, či chcete materiál s vyššími nárokmi na údržbu, alebo nie. Toto všetko vás v budúcnosti môže stáť ďalšie investície a čas.

Ako na hmyz

Odvetraný priestor fasády chráni z hornej aj spodnej časti plastová alebo hliníková mriežka, ktorá zabraňuje, aby sa hmyz dostal do konštrukcie. Hmyz väčšinou priťahuje cukor, ktorý je obsiahnutý v izolácii. Ak sa stane, že si drobný lietavý hmyz predsa len nájde cestu pod obklad, môžete sa ho zbaviť napríklad vydymením. Ochrana proti hmyzu.

Aby sa do odvetraného priestoru fasády nedostal zospodu hmyz, ako zábrana sa umiestnilasieťka proti hmyzu. Tá sa nachádza aj v hornej časti pod oplechovaním.

Nezabudnite na tienenie

V pasívnych domoch treba vždy použiť exteriérové typy tienenia. Je totiž nevyhnutné zabrániť tomu, aby sa teplo dostalo priamym žiarením do interiéru. Problémom pasívnych domov je pri zlom tienení práve letné prehrievanie, a treba počítať s tým, že teplejších a slnečných dní bude iba pribúdať. Ako tieniace prvky možno použiť žalúzie, rolety, markízy, pergoly, okenice, pojazdné clony či tieniace konštrukcie s lamelami pod uhlom, so všetkými exteriérovými typmi pritom treba počítať už pri návrhu fasády a jej detailov.