Ploché strechy

Ploché strechy Ploché strechy

Ploché strechy

Plochá strecha je podľa harmonizovanej normy strecha so sklonom krytiny do 10°. Je tvorená nosnou konštrukciou (teda stropom najvyššieho podlažia) a strešným plášťom (patrí sem napríklad tepelná izolácia a hydroizolácia).

Na Slovensku sa ploché strechy rozšírili s výstavbou panelákov. V 70-tych a 80-tych rokoch sa ploché strechy začali používať aj pri rodinných domoch. Pri administratívnych budovách ide o najčastejší typ strechy. Od deväťdesiatych rokov sa ploché strechy na rodinných aj bytových domoch takmer prestali používať, ale v niekoľkých posledných rokoch sa znova ploché strechy dostali do povedomia, najmä s nízkoenergetickými a pasívnymi domami. Výhodou plochých striech je ich jednoduchá konštrukcia.

Produkty

Chcete zistiť viac informácii ohľadom plochých striech?

ROZDELENIE PLOCHÝCH STRIECH

Ploché strechy je možné deliť z viacerých hľadísk. Základné delenie plochých striech:

Z hľadiska konštrukčného zloženia vrstiev:

 • strechy s bežným poradím vrstiev
 • strechy s obráteným poradím vrstiev
 • strechy duo so zmiešaným poradím vrstiev
 • pochôdzne strechy (terasy)
 • pojazdné strechy
 • vegetačné strechy

Podľa skladby strešného plášťa:

 • jednoplášťové
 • vojplášťové
 • viacplášťové

Podľa využitia:

 • účelové (pochôdzne – terasa, pojazdná, vegetačná)
 • bez ďalšieho využitia (nepochôdzna)

SKLON PLOCHEJ STRECHY

Ako sme už spomenuli v úvode, plochá strecha je strecha so sklonom krytiny do 10°. Niektoré nové škridlové systémy v súčasnosti umožňujú sklon už od 7°, napríklad pri pultových strechách, pre ktoré je typický nižší sklon.

Pod pojmom plochá strecha sa ale v odbornej terminológii rozumie strecha, ktorej krytinu tvorí povlaková hydroizolácia. Spádovanie plochej strechy slúži na odvedenie dažďovej vody. Najbežnejší spôsob odvodnenia pri plochých strechách je do vpuste. Je to v podstate rúra, ktorá prechádza cez interiér a odvádza vodu zo strechy.

KRYTINY PLOCHEJ STRECHY

Aj keď v súčasnosti za povlakové hydroizolácie možno považovať aj striekané hydroizolácie a hydroizolačné stierky (ktoré sa používajú najmä ako hydroizolácia balkónov), najčastejšie sa používajú dva typy hydroizolácií: fólie a asfaltové pásy.

ASFALTOVÉ PÁSY

V minulosti sa používali asfaltové pásy, ktoré sa natavovali horúcim asfaltom. Neskôr sa používali oxidované asfaltové pásy a počet vrstiev týchto pásov bol závislý od sklonu strechy.

V súčasnosti sa používajú modifikované asfaltové pásy, pri ktorých počet vrstiev nie je závislý od sklonu strechy a hydroizolačný systém sa navrhuje ako jednovrstvový alebo dvojvrstvový. Tieto pásy sa plameňom natavujú k podkladu aj medzi sebou.

FÓLIOVÉ HYDROIZOLÁCIE

Alternatívu k asfaltovým pásom tvoria v súčasnosti fóliové hydroizolácie. Najčastejšie
používané fólie sú z mäkčeného polyvinylchloridu (mPVC), termoplastického polyolefínu (TPO), prípadne syntetické kaučukové membrány (EPDM). Fólie sa navzájom zvárajú teplovzdušnou pištoľou.

Výber hydroizolácie na ploché strechynezáleží od sklonu. Výhodou asfaltových pásov je, že sa dajú opravovať zaplátaním, teda nový pás sa nataví na ten starý. Fóliové izolácie sú ekonomickejším riešením. Majú menšiu hmotnosť ako asfaltové izolácie, ale vyžadujú na kotvenie pevný poklad.

Asfaltové pásy s bridličnatým posypom sú odolné voči UV
žiareniu, kým fóliové izolácie pod vplyvom UV žiarenia degradujú.
Jednoduché riešenie na ochranu fólie je štrkový násyp, ktorý sa dáva ako ochranná vrstva na fólie. Cena aj životnosť fólií a asfaltových pásov sú porovnateľné a nedá sa jednoznačne povedať, ktorý typ krytiny je lepší. Každý má svoje výhody aj nevýhody.

TYPY PLOCHÝCH STRIECH

Základným a najpoužívanejším typom plochej strechy jeplochá strecha s bežným
poradím vrstiev. Je to strecha, kde sa na nosnej konštrukcii vytvorí spádová vrstva, ktorá
zabezpečí, aby voda na streche nestála, ale odtekala. Na spádovú vrstvu sa uloží
parozábrana. Nasleduje tepelná izolácia a asfaltový pás, alebo v prípade fóliovej
hydroizolácie sa pod ňu umiestňuje geotextília.

Prierez plochej strechy

ČO JE DOBRÉ SI ZAPAMÄTAŤ

 • Pri plochých strechách máte v podstate na výber krytinu z asfaltovaných pásov alebo krytinu fóliovú. Oba systémy majú svoje pre aj proti.
 • Ak chcete mať dlhú životnosť plochej strechy, je dôležité, aby spájanie asfaltových pásov či fólií a detaily zhotovoval odborník.
 • Pod pojmom plochá strecha sa v prípade rodinných domov rozumie klasická jednoplášťová strecha s bežným poradím vrstiev.
 • Fóliové hydroizolácie sú lacnejším riešením.
 • Asfaltové pásy sa dajú v prípade poruchy zaplátať.
 • Vegetačné strechy.
 • Dobrú vnútornú klímu zabezpečí vegetačná strecha.