Všeobecné kotvenie

Všeobecné kotvenie Všeobecné kotvenie

Všeobecné kotvenie

Pod pojmom kotvenie myslíme prichytenie predmetu k nosnej konštrukcii. Typ kotvy určujeme hlavne na základe toho do akého nosného materiálu kotvíme

Poznáme niekoľko typov kotiev:

  • Ľahké kotvenie pomocou hmoždín
  • Kovové kotvy
  • Chemické kotvy a lepidla
  • Príchytky
  • Vruty a skrutky
  • Kotvenie elektrických vedení a inštalácii
  • Špeciálne kotvenie
  • Nastreľovacie upevňovacie prvky

Produkty

ZOBRAZIŤ VŠETKY PRODKUTY V KATEGÓRII: VŠEOBECNÉ KOTVENIE
ZOBRAZIŤ PRODUKTY